Camping

Kund Malir

Kund Malir, Hingol National Park

Rs. 4500

Omrara 2021

Ormara, Kund Malir

Rs. 8000

Swat

Swat, Kalam, Kumrat, Malam Jabba

Rs. 20999

GorakhHill

Gorakh Hill Station

Rs. 7500

Kumrat Valley

Kumrat Valley, Katora Lake, Jahaz Banda

Rs. 12999

Moola Chotok

Moola Chotok Waterfall

Rs. 7500

Gwadar 2021

3 in 1: Gwadar, Ormara, Kund Malir Beach

Rs. 11999